Cookies (Zásady zpracování osobních údajů)

Ochrana osobních údajů zákazníků a jejich zpracování podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

1. SPRÁVCE

Lukáš Innemann, se sídlem Vlašimská 824,  256 01 Benešov (dále jen „Správce“).

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem nabízení zboží, identifikace zákazníka, dodání zboží, správy a realizace zakázky, identifikace platby, zpracování reklamací.

3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním kontaktního formuláře na webu LukasInnemann.com uživatel souhlasí, že jeho osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovány v databázi vedené správcem pro zde uvedené účely.

Rozsah zpracovaných osobních údaj

POVINNÉ POLOŽKYÚČEL ZPRACOVÁNÍ
 Jméno, příjmeníIdentifikace zákazníka, správa zakázky, realizace zakázky, reklamace, obchodní komunikace.
 Adresa – registrační, fakturační, dodacíIdentifikace zákazníka, správa zakázky, realizace zakázky, reklamace, obchodní komunikace.
 E-mailová adresaIdentifikace zákazníka, správa zakázky, realizace zakázky, reklamace, obchodní komunikace.
 Telefonní čísloIdentifikace zákazníka, správa zakázky, realizace zakázky, reklamace, obchodní komunikace.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány dle účelů a po maximální dobu, uvedenou v tabulce níže:

NázevTYP účeluDoba
Realizace objednávkyOprávněný zájem3 roky
Reklamační řízeníOprávněný zájem3 roky
 Plnění zákonných povinností –  faktury, platbyOprávněný zájemdle legislativy
finanční účetnictví 10 let
Marketingová a obchodní komunikace (nabízení vlastních služeb a zvyšování kvality)Oprávněný zájem5 let

5. POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKŮ

5. POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKŮ

Zákazník má právo požadovat od Správce informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány. Dále má právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Zákazník má rovněž právo vznést u Správce námitku nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě uděleného souhlasu , může zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Veškerá komunikace se Správcem týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování probíhá prostřednictvím e-mailu na adresu webmaster@lukasinneman.com nebo písemně na adresu Lukáš Innemannm, IČO: 07833911 se sídlem Vlašimská 824, 256 01 Benešov. Lhůta pro poskytnutí požadovaných informací nebo provedení požadovaného úkonu je 30 dnů od data doručení žádosti.

Cart